Welkom

Welkom op rinusspruit.nl.

rinus spruit

De wonderdokter

Enkele jaren geleden was ik in de gelegenheid om in het Gemeentearchief van Goes De Autobiographie van dr. Albert Willem van Renterghem door te bladeren. Dit kolossale boek werk telt bijna 1400 pagina’s. Al snel werd het me duidelijk dat ik een bijzonder boekwerk onder handen had. Er staan prachtige en interessante teksten in.
Ik besloot het enorme boekwerk te gaan ontsluiten en te transformeren naar een prettig leesbaar boek op paperbackformaat. Ik gaf er de titel De wonderdokter aan. Ik wil daarmee bereiken dat het levenswerk van dr. A.W. van Renterghem ( 1845-1939) nu voor iedereen bereikbaar is.
De wonderdokter geeft een boeiend beeld van een tijd (eind 1800 begin 1900) waarin artsen hun patiënten nog maar weinig konden bieden. Dr. Albert Willem van Renterghem doet openhartig zijn verhaal, een verhaal dat boeiend, ontroerend en interessant is. Dr. van Renterghem was een man van aanzien in de Nederlandse geestelijke gezondheidszorg.

Professor H.C. Rümke:
Albert Willem van Renterghem was een van de merkwaardigste figuren in de Nederlandse psychiatrie. Reeds bij zijn leven was hij een historische figuur, een bijkans legendarische gestalte. De bloei van de psychotherapie aan het eind van de 19 e en het begin van de 20e eeuw was aan hem te danken.


De bijzondere autobiografie van Albert Willem van Renterghem is terecht aan de vergetelheid ontrukt. De wonderdokter laat fraai het optimisme en de gedrevenheid zien waarmee de eerste spaden op het onmetelijke veld van de psychologie de grond ingingen.

– De Volkskrant

Rinus Spruit levert met dit levensverhaal van de “wonderdokter uit Goes” een fascinerend tijdsbeeld. Hij is er in geslaagd de toon van de dokter inclusief de idiosyncratische wendingen en de kleur van die tijd te behouden in vlot lezend Nederlands

– Artsenkrant België

Comments are closed.